Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 55.000 verhoogd, dit bedrag wordt onttrokken uit een reserve.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

10.876

2.168

11.997

1.121

Saldo van het programma

10.876

2.168

11.997

1.121

Mutaties in de reserves

236

291

55

Beslag op de algemene middelen

10.640

2.168

11.706

1.066

Investeringen

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.