Voortgang subprogrammadoelen

Ontwikkelen van een robuust natuurnetwerk

Behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap (biodiversiteit)

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Zie bijstelling uitvoering realisatiestrategie natuur.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Zie bijstelling uitvoering realisatiestrategie natuur.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Zie bijstelling uitvoering realisatiestrategie natuur.

Versterken van de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Zie bijstelling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Zie bijstelling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Zie bijstelling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame landbouw.

Vergunningen verlenen en populaties beheren

Monitoren natuurkwaliteit

Duurzame landbouw bevorderen

Versterken leefbaarheid van het landelijk gebied.