Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 3.569.000 verhoogd. Hierdoor wordt er per saldo €3.569.000 meer onttrokken aan de reserves.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

19.159

8.598

22.728

3.569

Baten

1.527

295

1.527

Saldo van het programma

17.632

8.303

21.201

3.569

Mutaties in de reserves

4.461

11.030

6.569

Beslag op de algemene middelen

13.171

8.303

10.171

-3.000

Investeringen

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.