Voortgang subprogrammadoelen

Versterken beleidsstrategie en governance mobiliteit

Zorgdragen voor veilig en goed doorstromend verkeer over (water)weg en voor fiets

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
geen verandering t.o.v. de begroting

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Hoewel de voor 2018 geplande projecten een positief beeld geven en op schema liggen, is doorstroming een kritieke factor, zowel voor openbaar vervoer als het overige verkeer. Een slechte doorstroming betekent o.a. voor de OV-concessie extra kosten. De komende jaren gaat er veel "op de schop" denk aan de Noordelijke Rondweg Utrecht en de verbreding van de A27. Om de verkeershinder in goede banen te leiden, is gestart met het project Minder Hinder. Het Rijk draagt financieel niet bij aan deze maatregelen, waardoor wij de extra kosten zelf moeten dragen. Er is nog geen inschatting van de kosten, maar niets doen is geen optie, omdat dan de (economische) schade nog hoger is.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
geen financiële gevolgen voor de begroting

Optimaliseren regionaal openbaar vervoer

Versterken beheer en onderhoud