Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 1.854.000 verhoogd en de baten met € 64.000 verlaagd. Hiervoor wordt er €1.798.000 meer onttrokken uit de reserve.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

22.068

3.947

24.276

2.208

Baten

7.106

35

7.042

-64

Saldo van het programma

14.962

3.913

17.234

2.272

Mutaties in de reserves

2.178

3.976

1.798

Beslag op de algemene middelen

12.784

3.913

13.258

474

Investeringen

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.