Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 1.082.000 verhoogd en de baten met € 60.000. Hiervoor wordt er €1.022.000 meer onttrokken uit de reserves.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

10.806

3.103

15.028

4.222

Baten

114

174

60

Saldo van het programma

10.692

3.103

14.854

4.162

Mutaties in de reserves

528

1.550

1.022

Beslag op de algemene middelen

10.164

3.103

13.304

3.140

Investeringen

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.