Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 13.455.000 verlaagd en de baten met € 969.000 verhoogd. Hierdoor wordt er per saldo €14.908.000 minder onttrokken aan de reserves.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

286.396

38.328

277.826

-8.570

Baten

150.394

5.831

151.363

969

Saldo van het programma

136.002

32.497

126.463

-9.539

Mutaties in de reserves

46.312

29.575

-16.737

Beslag op de algemene middelen

89.690

32.497

96.888

7.198

Investeringen

Investeringen 2018

Categorie 

Oorspronk.
begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Nieuwe Tramremise

A

19.000 

2.500 

20.000 

1.000 

Overwegbeveiliging

A

5.000 

 1.600

3.200 

-1.800 

DRIS bushaltes

B

5.365 

 45

120 

-5.245 

Distributiesysteem

B

1.250 

 0

4.968

3.718 

Verkoopapparatuur OV winkeliers

B

0

0

676

676

Busremise

A

 110

308 

308 

Uithoflijn Infrastructuur

A

44.250 

9.960 

56.500 

12.250 

Uithoflijn Materieel

A

38.188 

3.500 

15.000 

-23.188 

Voorbereiding Beheer en Expl. Uithoflijn

A

0

1.020

5.430

5.430

Toekomst bestendig tramsysteem

A

21.000 

 1.400

18.000 

-3.000 

Subtotaal

134.053 

20.090 

124.202 

-9.851

Toelichting op investeringen
De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018. De bijstelling is het verschil tussen de geraamde oorspronkelijke begrotingsraming voor 2018 en de prognose.

  • Nieuwe Tramremise: Voor de realisatie van de Nieuwe Tramremise (NTR) is door PS op 12 februari 2018 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 10 mln. De planning is dat de NTR in 2019 opgeleverd wordt.
  • Overwegbeveiliging is in uitvoering. Wordt naar verwachting in 2019 afgerond.
  • DRIS bushaltes: Vervanging van de DRIS op de bushaltes zal in 2019 starten.
  • Distributiesysteem: Het vervangen en uitbreiden van de apparatuur op bussen en trams om EMV-betalen mogelijk te maken is 2017 gestart door de vervoerder U-OV. De vergoeding aan de vervoerder U-OV geschiedt in 2018.
  • Verkoopapparatuur OV winkeliers: in 2018 wordt de verkoopapparatuur OV bij de winkeliers door de vervoerder U-OV vervangen. De commissie MME van 15 januari 2018 is hierover geïnformeerd.
  • Busremise: het realiseren van een nieuwe busstalling zal naar verwachting in 2019 starten.
  • Uithoflijn Infrastructuur:  Voor de realisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een extra krediet beschikbaar gesteld van € 59 mln, (onderdeel van totaal € 84 mln). De prognose 2018 betreft het doorschuiven van uitgaven vanuit 2017 naar 2018 en (gedeeltelijke) meerkosten.
  • Uithoflijn Materieel: Voor de aanschaf van het nieuwe CAF materieel zal een deel van de investeringsuitgaven in 2019 plaatsvinden door, de uitgaven was geraamd in 2018.
  • Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn: Voor het Proefbedrijf en Ontvangstorganisatie van de Uithoflijn is door PS op 12 februari 2018 een krediet beschikbaar gesteld van € 20 mln (onderdeel van totaal € 84 mln).
  • Toekomst bestendig tramsysteem: de uitgaven in de prognose 2018 betreffen de uitgaven voor aanschaf van nieuwe trams.

Wegen

Investeringen 2018

Categorie

Oorspr. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstelling

N237 Berekuil - Stichtse rotonde

B

             -  

                 -  

         149

                 149

N201 BOR Uithoorn - A2  

B

             -  

                  3

         166

                 166

N226 traverse Leusden

B

             -  

                  1

         365

                 365

N226 aansl. De Mof Leusbroekerweg 

B

             -  

                81

         139

                 139

N204 Rotonde Blokland 

B

             -  

                 -  

              8

                     8

N228 Montfoort traject 58 Quickwins

B

             -  

                  7

            93

                   93

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder 

B

             -  

          2.185

      9.728

             9.728

Aanleg fietsbrug Nigtevecht over Amsterdam-Rijnkanaal 

B

             -  

             367

      1.849

             1.849

N226 Aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel

B

             -  

             435

      5.415

             5.415

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan) 

B

             -  

                18

      4.997

             4.997

N227 Faunapassage

B

             -  

             508

      1.738

             1.738

N226 Schutterhoeflaan

B

             -  

             278

      2.823

             2.823

N210 Geluidsscherm 

B

             -  

                 -  

         179

                 179

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

B

             -  

                 -  

         200

                 200

N414 / N199 Polynorm Fietspad 

B

             -  

                 -  

         167

                 167

N401 Pilot Zonnepanelen op wegdek

B

             -  

                 -  

         105

                 105

N237 Fietspad Mc Donalds Noord

B

             -  

                 -  

            40

                   40

N411 Verkeersveiligheid Bunnik 

B

             -  

                52

      1.441

             1.441

N237 Fietstunnel 5 De Bilt (Verder)

B

             -  

                17

         506

                 506

N212 Trajectaanpak fase 2

B

             -  

                  8

         786

                 786

N225 - N226 Bypass rotonde De Donderberg 

B

             -  

                10

         298

                 298

N402 Rotonde Slootdijk

B

             -  

                10

      2.791

             2.791

N204 Aanleg Bermverhardingen

B

             -  

                 -  

         754

                 754

Provinciaals verkeersmodel

B

-

-

307

307

Subtotaal

             -  

          3.979

    35.042

           35.042

Toelichting op investeringen
De oorspronkelijke begroting betreft de geraamde investeringsuitgaven in 2018. De realisatie is de stand van de uitgaven van het eerste kwartaal 2018. De prognose is verwachte investeringsuitgaven eind 2018.
Over de lopende investeringen wegen 2018 is PS geïnformeerd middels Statenbrieven.