Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 236.000 verhoogd en de baten met € 3.703.000. Hierdoor wordt er € 3.347.000 minder onttrokken uit de reserves.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

52.076

8.229

54.595

2.519

Baten

3.100

1.290

6.803

3.703

Saldo van het programma

48.976

6.939

47.792

-1.184

Mutaties in de reserves

9.177

5.830

-3.347

Beslag op de algemene middelen

39.799

6.939

41.962

2.163

Investeringen

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.