Voortgang subprogrammadoelen

Waterveiligheid waarborgen en de gevolgen van wateroverlast beperken

Zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Zie bijstelling Impuls verbeteren waterkwaliteit

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Zie bijstelling Impuls verbeteren waterkwaliteit

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Zie bijstelling Impuls verbeteren waterkwaliteit

Zorgen voor een robuust bodem- en grondwatersysteem

Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Zie bijstellingen Project asbestdaken.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Zie bijstellingen Project asbestdaken.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Zie bijstellingen Project asbestdaken.

Stimuleren duurzaamheid