Financiën

Technische wijzigingen
Zie ook bijlage 2 voor de technische wijzigingen. Voor dit programma worden de lasten met € 383.000 verhoogd en de baten met € 181.000.

Programmaverantwoording

Oorspronk. begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

11.103

2.383

14.416

3.313

Baten

109

2

333

224

Saldo van het programma

10.994

2.381

14.083

3.089

Mutaties in de reserves

Beslag op de algemene middelen

10.994

2.381

14.083

3.089

Investeringen

Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.