Bijstellingen

NRU
Voor het onderdeel NRU in de projectenreserve wordt € 3 mln. uit de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie onttrokken.