Herzien financieel meerjarenperspectief 2018-2022

Tabel Herzien financieel perspectief

Begrotingssaldo

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo volgens begroting 2018

9.528

13.601

25.107

31.385

31.845

Mutaties algemene dekkingsmiddelen

5.812

10.959

12.374

13.400

19.565

Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen

   15.340

     24.560

37.481

44.785

51.410

Bijstellingen bestaand beleid

-15.166

-24.524

-17.492

-12.042

-10.224

Saldo Kadernota 2019-2022

174

36

19.989

32.743

41.186

Financieel meerjarenperspectief 2018-2022

2018

2019

2020

2021

2022

Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserve

237.748

245.003

322.093

316.448

314.169

Loon- en prijsontwikkeling

4.175

8.350

12.525

16.700

Onvoorzien

530

800

800

800

800

Totaal stelposten

530

4.975

9.150

13.325

17.500

Opcenten motorrijtuigenbelasting

121.123

123.909

126.759

129.674

129.674

Uitkering provinciefonds

108.522

121.620

224.014

232.384

242.524

Saldo treasury

2.288

2.689

59

57

57

Dividend

600

1.200

400

400

600

Overigen

-200

-200

-200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

232.333

249.218

351.032

362.515

372.855

Totaal algemene dekkingsmiddelen

174

36

19.989

32.743

41.186