Treasury

Door verschillende onzekerheden op de markt zoals het afbouwen van het opkoopprogramma door de ECB en de mogelijke handelsoorlog(en) die dreigen lijkt de 10-jaars swap tijdelijk een pas op de plaats te maken. De lange termijn trend laat echter nog steeds een stijgende lijn zien.
Banken verwachten weinig tot geen beweging van de korte rentes voor komend jaar. Per 29-3-2018 is het 3 maands euribor rentetarief -0,33%. De verwachtingen voor de 10-jaars swap rente liggen hoger dan het actuele tarief, maar op ongeveer hetzelfde niveau als we begin 2018 zagen.
Deze ontwikkelingen hebben ook effect op de schatkisttarieven (rekening courant 0%) waar de provincies mee te maken.