Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

In onderstaand overzicht worden de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten weergegeven.

Samenvatting algemene middelen en stelposten

Bijstellingen Saldo begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Opcenten MRB

0

0

0

0

0

Uitkering provinciefonds

5.747

12.401

16.891

20.192

30.332

Resultaat treasury

-438

0

0

0

0

Dividend

0

600

-200

-200

0

Overige inkomsten

-200

-200

-200

-200

-200

Onvoorzien

270

0

0

0

0

Stelpost loon- en prijscompensatie

433

-1.842

-4.117

-6.392

-10.567

Saldo Kadernota 2019-2022

      5.812

     10.959

     12.374

     13.400

19.565